Изложения

WORLD FOOD & AMBALAJ – ISTANBUL

ЗАЯВКА ЗА ПЪТУВАНЕ

Търговски панаир MÜSİAD EXPO

ЗАЯВКА ЗА ПЪТУВАНЕ

AYSAF – СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОБУВНА ИНДУСТРИЯ

ЗАЯВКА ЗА ПЪТУВАНЕ